Careers  

1.นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างภาคสนาม  2  ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

- เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม

- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย อายุ 22-30 ปี

-ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีใจรับบริการ

-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

-หากมีประสบการณ์ด้านการเก็บตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


2. นักวิทยาศาสตร์การตลาด  2  ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

-ประสานระหว่างลูกค้ากับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

-ทำใบเสนอราคา

-ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์

-ให้การบริการและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการ

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศหญิง-ชาย อายุ  22-30 ปี

-ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิศวกรรศาสตร์สิ่งแวดล้อม/วิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  

-มีทักษะด้านการขาย การสื่อสารและการเจรจาต่อรอง

-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

-มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและมีใจรับบริการ

-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดีสนใจส่งประวัติมาที่ E-mail : Sirichai.ecolab@gmail.com

บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด 46/21 ตึก D51

หมู่ 4 ตำบลท้ายเกาะ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160

เบอร์โทร 02-001-3845 , 095-206-1765 , 083-820-9941บริษัท อีโค่ คอนซัลแทนท์ จำกัด 
เบอร์โทรศัพท์ 02-001-3845 , 095-206-1765
อีเมล์ marketing@ecoconsult-lab.com
 
เว็บสำเร็จรูป
×